Výtvarné súťaže

Monika Kobelárová,  II.D
2. miesto v súťaži Týždeň vedy a techniky na Slovensku 

Zoja Bielichová, II.OG                          
2. miesto v súťaži  Týždeň vedy a techniky na Slovensku 

Petra Papšová, II.D
Výtvarná súťaž Týždeň vedy a techniky na Slovensku