IV.D 2019 Pečatenie triednej knihy

IV.B 2019 классная книга

IV.A 2018 Časum dozadum

IV.B 2018 Stroj času

IV.C 2018 To by aj ten pes dokázal

IV.D 2018 Nebude to zadarmo...

IV.B 2017 Najlepší únos triednej knihy

Great Gatsby - The School Dance 2015

Úspešná prezentácia školy na tanečnej súťaži.