O nás

História časopisu

Jeho história je veľmi  zaujímavá. Za päťdesiat deväť rokov od vydania prvého čísla v roku 1965 pod názvom My o nás sa dvakrát menil názov, formá tz A 4 na A 5, počet čísel a výtlačkov jednotlivých vydaní a čo je samozrejmé, zloženie redakčnej rady a mená prispievateľov.    
Pod názvom „My o nás“ vychádzal od roku 1965 -1969, na názov REFLEX sa zmenil od roku 1969 a REFLEXIA vychádzala v rokoch 2006 - 2012.     
Časopis informoval o úspechoch žiakov, zaujímavých akciách, významných výročiach, rozhovory s učiteľmi aj žiakmi, ankety, obľúbené boli hlavolamy, kreslené vtipy, kvízy a v určitom období príloha REVUE ARCHIMEDES, ktorá sprístupnila žiakom matematiku. Uvádzal žiacke literárne prvotiny.     
Aj grafickú úpravu robili žiaci. Názov REFLEXIA symbolizoval úvahu,novú myšlienku, rozvoj intelektu a myslenia.     
Chceli by sme, aby sa stránky stále zapĺňali rozmanitými príspevkami od nás žiakov pre nás žiakov a pre podporovateľov tejto tvorivej činnosti. 

Zloženie redakčnej rady školského časopisu

Šéfredaktor : Natália Adamkovičová, IV.C
Predseda redakčnej rady a aktualizácia internetovej podoby časopisu : Lucia Marková, III.B
Grafická úprava : Lukáš Varga, II.D
Členovia redakčnej rady : Lenka Justová, IV.D; Viktória Kubránová, IV.D; Zuzana Rongeová, IV.A; Natália Marková, IV.C; Viktória Škultétyová, IV.C (foto); Diana Lendelová, II.D; Kristína Deličová, II.D; Diana Jakubíková, II.D (ilustrácie); Marek Jakube, II.C; Filip Sedlár, II.B; Nela Šmatláková, II.A; Filip Gono, I.D, Alexandra Mihaliková, II.OG; Nina Višenková, II.OG a naši externí redaktori