O nás

História časopisu

História školského časopisu na našej škole  siaha až do šesťdesiatych rokov.  Od vydania prvého čísla v roku 1965 pod názvom My o nás sa menil názov, formát z A 4 na A 5, počet čísel a výtlačkov jednotlivých vydaní a, čo je samozrejmé, zloženie redakčnej rady a mená prispievateľov.    
Pod názvom MY O NÁS vychádzal od roku 1965 -1969, na názov REFLEX sa zmenil od roku 1969 a REFLEXIA bola v obehu v rokoch 2000 - 2012. Názov REFLEXIA symbolizoval úvahu, novú myšlienku, rozvoj intelektu a myslenia. 
Od roku 2013 vychádza časopis ako GYMPLÁK v printovej i internetovej podobe www.gymplak.sk a od roku 2019 vo vynovenom dizajne na webovej stránke školy www.gymtop.edupage.org či instagrame (instagram@gymplak.to).    
Časopis informoval a aj naďalej informuje o úspechoch žiakov, zaujímavých akciách, významných výročiach, ponúka rozhovory s učiteľmi aj žiakmi, ankety, obľúbené boli a aj sú hlavolamy, kreslené vtipy, kvízy, tajničky. V určitom období časopis dopĺňala príloha REVUE ARCHIMEDES, ktorá sprístupnila žiakom matematiku. Uvádza aj žiacke literárne prvotiny, či už prozaické, alebo básnické, ktoré ako v minulosti, tak aj dnes obohacujú každé nové číslo časopisu a dávajú mu nový, poetický rozmer.
Grafickú úpravu robili  a aj robia žiaci našej školy.
Chceli by sme, aby sa stránky stále zapĺňali rozmanitými príspevkami od nás žiakov pre vás a pre všetkých podporovateľov tejto tvorivej činnosti v jeho novej podobe s názvom GYMPLÁK.

Zloženie redakčnej rady školského časopisu 2018/2019

Šéfredaktor: Natália Adamkovičová, IV.C
Predseda redakčnej rady a aktualizácia internetovej podoby časopisu : Lucia Marková, III.B
Grafická úprava: Lukáš Varga, II.D
Členovia redakčnej rady: Lenka Justová, IV.D; Viktória Kubranová, IV.D; Zuzana Rongeová, IV.A; Natália Marková, IV.C; Viktória Škultétyová, IV.C (foto); Diana Lendelová, II.D; Kristína Deličová, II.D; Diana Jakubíková, II.D (ilustrácie); Marek Jakube, II.C; Filip Sedlár, II.B; Nela Šmatláková, II.A; Filip Gono, I.D, Alexandra Mihaliková, II.OG; Nina Višenková, II.OG a naši externí redaktori


Zloženie redakčnej rady školského časopisu 2019/2020

Šéfredaktor : Lucia Marková, IV.B
Predseda redakčnej rady: Marek Jakube, III.C
Grafická úprava : Lukáš Varga, III.D
Fotografie: Filip Gono, II.D
Ilustrácie: Diana Jakubíková, III.D
Hlavný redaktor: Diana Lendelová, III.D 

Ako sme sa prezentovali na Dni otvorených dverí našej školy

Deň venovaný prezentácii našej školy bol pre náš časopis možnosťou ukázať, ako fungujeme počas celého školského roka a zviditeľniť naše úsilie z pozície redaktorov. Návštevníkom sme postupne predstavovali jednotlivé rubriky a oboznamovali ich s obsahovou náplňou. 
Zaujímalo nás, či aj na základných školách funguje publicistický krúžok s možnosťou vytvoriť si vlastný časopis. V ankete sme sa pýtali na ich skúsenosti s takouto formou práce.A spomenuli si vôbec respondenti na jeho názov? 
Boli by ste prekvapení... veľmi málo skupín bolo zorientovaných v tejto problematike. Ak aj časopis na ich škole vychádzal, len malé percento prispieva svojimi článkami a mnohí nevedia, ako často sa publikuje. 
Pevne veríme, že naša prezentácia zaujala a spomedzi všetkých účastníkov sa nájde aspoň zopár nadšencov s novými nápadmi a podnetmi, ktorí nás možno raz nahradia v redakčnej rade. 


Kristína Kyseľová a Tomáš Bruchatý, I.D

 

Foto: Alexandra Atovičová, I.D

Máme novú šéfredaktorku

Slovo na úvod školského roka 2020/2021


Zvládli sme druhý polrok dištančnou formou, užili si leto v rámci možností... a prišiel september, nad ktorým visel veľký otáznik.

Ledva sme si stihli vyrozprávať zážitky z prázdnin a prejsť na normálny školský režim, znovu sme sa ocitli v neľahkej situácii. Opäť nastúpili dlhé týždne samoštúdia v detskej izbe. Často nás zužovali pocity samoty, neistoty, strachu. Spolu s pedagógmi sme prežívali dlhé hodiny za počítačom, ráno sme ho otvorili a zaklapli až v neskorých nočných hodinách. Klobúk dolu všetkým vyučujúcim, robili všetko, čo bolo v ich silách, aby sme mali možnosť aj v tejto situácii získať nové vedomosti. 

Boli sme ukrátení o množstvo aktivít a akcií. 
Členovia Žiackej školskej rady ale nezaháľali, išli s trendom a presunuli svoje pôsobenie na Instagram. Predstavenie nových členov, uctenie si pamiatky 17. novembra, Retro deň, privítanie prvákov, adventný kalendár s foto obrazmi ... to je len zlomok z toho, čo všetko zvládli žiaci predstaviť v on-line svete.

Dúfajúc v zlepšenie pandemickej situácie zostávam s pozdravom a hlavne veľa zdravia všetkým. Až teraz vidíme, že to neznie ako klišé.

Kristína Kyseľová, II.D + foto

Nové korona číslo školského časopisu

Školský rok 2020/2021 sme začali distribúciou nového čísla školského časopisu Gymplák, ktoré sme pracovne nazvali korona alebo Covid číslo.
Bude sa nám spájať so zvláštnym obdobím, ktoré naša škola zažila v súvislosti s pandémiou vírusu Covid-19.


Redakcia + foto

Zloženie redakčnej rady v školskom roku 2021/2022

Šéfredaktor: Kristína Kyseľová, III.D
 
Predseda redakčnej rady: Matúš Hlocký, III.A

Redakčná rada: 
Matúš Gono, II.C (grafická úprava),
Filip Gono, IV.D (foto + instagram), 
Tamara Kotruchová, II.B, Emma Molnárová, II.B (ilustrácie)

Redaktori: Chiara Vaňová, III.C (+ foto), Alexandra Atovičová, III.D (foto), Zuzana Hajniková, III.B, Ema Števanková, III.B (aktualizácia internetovej stránky), Alžbeta Marková, VII.OG (ilustrácie), Magdaléna Urminská, II.B, Zdenka Fusková, II.B

Foto: Mgr. Miriam Marková

Ďalšie číslo časopisu je na svete a ... medzi žiakmi


Nové číslo časopisu Gymplák odišlo do tlače 27.09.2021 a dobrá správa ... v prvý októbrový týždeň sa dostalo do rúk žiakom. Predchádzalo tomu informovanie školskej obce prostredníctvom správ v EduPage, obrázkovým a textovým info na Instagrame a zvukovú podobu mali slová šéfredaktorky Kristíny Kyseľovej v školskom rozhlase.

 

Precízna príprava nového čísla školského časopisu mala sladké plody v podobe ešte tlačiarňou voňajúceho vydania, ktoré členovia redakčnej rady rozniesli po triedach a žiaci mali možnosť prelúskať vyše 60 strán zaujímavého čítania a možno si odložiť na pamiatku spoločnú fotku ich triedy z fotogalérie na posledných stranách časopisu.

 

Redakcia
Foto: Alexandra Atovičová, III.D