Jeden za všetkých, všetci za jedného

Jeden za všetkých, všetci za jedného. V tomto duchu sa niesla aj tohtoročná Župná kalokagatia-mladý záchranár, ktorá nie je len športovo-vedomostnou súťažou, ale aj ukážkou tímovej spolupráce a utužovania kolektívu.

Krajské kolo sa konalo dňa 11.9.2019 pod záštitou našej školy v rekreačnej oblasti Duchonka. Zúčastnilo sa ho 9 družstiev, a to žiakov stredných škôl v zastúpení miest Šaľa, Nové Zámky, Šahy, Šurany, Hurbanovo, Topoľčany. 
Súťaž bola orientačným pretekom na 2 km a súťažiaci boli hodnotení z teoretických vedomostí i praktických zručností v oblastiach: cestná doprava, BOZP, civilná ochrana, protipožiarna ochrana, protidrogová prevencia, ekonomika, šport, história, geografia, štát a právo, hod granátom na cieľ, streľba zo vzduchovky, topografia, rúčkovanie na lane, CO a poskytovanie prvej pomoci. 

Po postupe z okresného kola sme boli jeho súčasťou aj my, žiaci gymnázia. Na štart nastúpilo zmiešané päťčlenné družstvo v zložení: Samuel Fábry (VIII.OG), Ondrej Kotruch (III.B), Lucia Jakubíková (III.D), Ema Králiková (III.C), Tomáš Urban (II.C).        
Po namáhavom súboji sme obsadili krásne 3. miesto, z ktorého sa veľmi tešíme. Víťazmi podujatia sa stali žiaci Gymnázia na ulici Golianovej v Nitre. Celé podujatie sa nieslo v duchu fair play a to je pri športe najdôležitejšie. Víťazom gratulujeme a tešíme sa o rok na ďalšie stretnutie.  


Ema Králiková, III.C
Foto: Mgr. Ľubica Candráková