Mladí záchranári v Žiline

Župná kalokagatia je celoslovenská športovo-vedomostná súťaž pre žiakov stredných škôl  vyhlásená Žilinským samosprávnym krajom. V roku 2018 sa konal už 12. ročník Župnej kalokagatie pod záštitou predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja. 

Cesta k víťazstvu

Regionálne kolá súťaže sa uskutočnili v mesiaci jún. Naši žiaci boli víťazmi kola v Nových Zámkoch. Krajské kolo bolo organizované Nitrianskym samosprávnym krajom v spolupráci s našou školou 26.9.2018 v areáli rekreačného strediska Duchonka pri Topoľčanoch. Družstvo našich žiakov bolo opäť prvé a postúpilo až na celoslovenské kolo s medzinárodnou účasťou v Žiline.

Celoslovenská kalokagatia

Žilina nás v dňoch 4. – 5. 10. 2018 privítala príjemným jesenným počasím, zrekonštruovanými priestormi internátu Spojenej školy na Rosinskej ceste a výbornou večerou v spoločnej jedálni. V ten deň sme išli spať skôr, aby sme načerpali dostatok energie do súťažného rána. Po skorom rannom budíčku nás čakala skúšobná streľba zo vzduchovky, ktorá dopadla nad naše očakávania. Pred začatím súťaže sme mali výdatné raňajky, ktoré nás dostatočne posilnili pred naším výkonom. Na školskom ihrisku, kde sa zhromaždili všetky družstvá, bolo otvorenie súťaže. Štartovali sme ako druhí z jedenástich družstiev, víťazov krajských kôl zo Slovenska a 3 družstiev z českých škôl zo Zlínskeho, Moravskoslezkého a Usteckého kraja. Po dôkladnej rozcvičke sme vyštartovali na trasu plnú prekážok. Prvá disciplína bola streľba, kde sa nám veľmi darilo. Odhodlaní vyhrať a zdolávať ďalšie prekážky sme dobehli na prehup lanom. Trať bola dlhá a čakal nás na nej ešte vedomostný test, hod granátom, prvá pomoc, topografia, bezpečnosť zdravia a ochrana pri práci. Vyčerpaní, ale spokojní s výkonom sme dobehli do cieľa. Po absolvovaní všetkých disciplín mali všetci spoločný obed, po ktorom nasledovalo vyhodnotenie. Na naše prekvapenie sme sa umiestnili na treťom mieste, ktoré nás veľmi potešilo. Dostali sme rôzne ocenenia ako tričká, badminton, fitloptu, píšťalku, športové fľaše, medaily a taktiež aj pohár pre školu. Žilinská župa ocenila aj jedného zo svojich žiakov za mimoriadny čin ľudskosti – záchrana ľudského života. Tento deň v nás zanechal pocit obdivu, spokojnosti a odniesli sme si veľa pekných zážitkov.

PaedDr. Janka Geršiová, Karolína Gubišová, IV.A, Simona Vlčková, VI.OG