O ľudských právach aj v sídle OSN v Ženeve

Olympiáda ľudských práv (OĽP) je súťaž stredných škôl zameraná na problematiku ľudských práv. Súťaž je trojstupňová - školské kolá, krajské kolá a celoštátne kolo.V decembri 2017 sa uskutočnilo školské kolo, ktoré organizačne zabezpečila predmetová komisia DEJ - OBN. Súťažilo sa formou testu. V školskom kole som obsadil 1. miesto a postúpil som do krajského kola.  

Začiatkom februára 2018 prebehlo krajské kolo OĽP vo Vrábľoch, ktoré pozostávalo z písomnej a ústnej časti, kde sa viedol dialóg o aktuálnych spoločenských témach. Umiestnil som sa na 1. mieste. Súťažiaci z 1. - 3. miesta boli odmenení zájazdom do sídla OSN v Ženeve. No najskôr sme sa museli zúčastniť aj  celoštátneho kola. 

Do celoštátneho kola postúpilo prvých 8 úspešných súťažiacich z krajského kola, ktorí si potom zmerali sily pred 4 porotami. Poroty sa skladali z uznávaných členov akademického prostredia na Slovensku. Povinné bolo aj napísanie úvahy na jednu zo 4 tém. Ja som písal úvahu na Migrácia – výzva pre Európsku úniu i svet. Celoštátne kolo malo tri časti: v prvej časti súťažiaci riešili modelové situácie, v druhej sme obhajovali svoje úvahy. Treťou časťou bolo finále, do ktorého postúpilo 12 súťažiacich. Súčasťou celoštátneho kola boli rôzne besedy a workschopy napr. s Viliamom Bendíkom, režisérom filmu Kroky na hrane, so slovenskou redaktorkou Ľubou Lesnou, Michalom Kaščákom, riaditeľom festivalu Pohoda. 

Po celoštátnom kole nasledovala očakávaná návšteva  OSN v Ženeve. Uskutočnila sa od 30.4. - 2.5.2018. Pozostávala z prehliadky sídla OSN, prednášok a sledovania rokovania ohľadom diskriminácie žien v Mauretánii. Keďže je to rozsiahly komplex, zabralo nám to celý deň. Zoznámili sme sa aj s históriou mesta a jeho pamiatkami. Následne nasiaknutí vedomosťami a novým poznaním sme sa vybrali na cestu domov. V júni nás ešte čaká workshop s prezentáciami o  našej vzdelávacej exkurzii.  

Dominik Kucbel, III.D  
Foto: Mgr. Helena Kopecká