Olympiáda ľudských práv (OĽP) stredoškolskej mládeže 

OĽP je postupová súťaž. Usporadúva sa v troch súťažných kolách – školské, krajské a celoštátne. Olympiáda ľudských práv má za cieľ posilňovať základné demokratické piliere na Slovensku medzi študujúcou mládežou, so zvláštnym zreteľom ochrany a zabezpečenia základných ľudských práv, sprostredkovať vedomosti a poznanie práv človeka, ako aj poznanie práv detí.

Som dieťa internetu

Myšlienka tejto olympiády ma zaujala hneď od začiatku.Po úspešnom absolvovaní a výhre školského kola stálo predo mnou kolo krajské. Pre pretrvávajúcu pandemickú situáciu súťaž prebehla on-line formou. 

Moja príprava bola intenzívna , aj keď som už určité vedomosti v oblasti ľudských práv mal, nič som nechcel nechať na náhodu. Najskôr ma čakal teoretický test, ktorý som bezproblémovo zvládol a postúpil som do druhej časti súťaže. Na porotou pridelenú tézu som vypracoval zadanie a vyslovil svoj názor, ktorý som prostredníctvom piatich minút videa poslal porote. 

Získal som dostatočný počet bodov    a z 5. miesta som postúpil do celoštátneho kola. Povinnosťou účasti v celoslovenskom kole bola príprava vlastnej úvahy. Ja som sa zamýšľal a uvažoval na tému: Prístup k internetu ako nové ľudské právo? 

Smelo môžem povedať, že som dieťa internetu. Nie je to preto, že by som na internete trávil celé dni, ale preto, lebo moji rodičia sa spoznali len vďaka internetu. Dvaja dospelí ľudia, ktorí žili od seba tisíce kilometrov, sa vďaka internetu vedeli nájsť, spoznať a založiť si rodinu. Počas môjho detstva bol internet len v plienkach a sotva som poznal niekoho s vlastným počítačom. Internet bol niečím novým, neprebádaným a pre mnohých ľudí až desivým. Dnes si svet bez internetu už len ťažko viem predstaviť. Stal sa naším najlepším kamarátom, ktorého si berieme asi všade a vie o nás takmer všetko. Objedná nám naše obľúbené jedlo, odpovie na všetky naše otázky a poradí nám s naším zdravotným stavom ? Áno, áno a tretíkrát áno. Uľahčuje nám už viac ako 20 rokov každodennú prácu a funguje prostredníctvom neho všetko a asi všetci.  Alebo nie ?

Toto bola malá ukážka z mojej súťažnej úvahy. 

10. - 11.6.2021 mi držte palce , pretože ma čaká finále. Dúfam, že podám čo najlepší výkon a budem hrdo reprezentovať našu krásnu a talentovanú školu.

Filip Gono, III.D + foto