Vianočný turnaj bridžových krúžkov

V utorok 18.12. 2018 sa  stretli členovia bridžových krúžkov z Bratislavy, Trnavy a Topoľčian  na Gymnáziu A. Merici v Trnave, aby si spolu zahrali a vyskúšali, ako sa hrá bridžový turnaj. Na preplatenie cestovného sme využili finančný príspevok Slovenského bridžového zväzu pre BK TO. Doma hráme len na dvoch stoloch, tu sa hralo na siedmich. 

Úspešná bridžová výprava 

Turnaj bol užitočný predovšetkým začiatočníkom, ktorých bola väčšina. Naučili  sa zapisovať výsledky do zápisných lístkov, dávať pozor na správne vloženie kariet do puzdier- podľa svetových strán, striedať karty aj dvojice po stoloch a spoznali, ako sa dajú výsledky dvojíc porovnávať. Hlavným organizátorom a rozhodcom bol Ing. Ivan Tatranský z NBC, pomáhal Mgr. Igor Trepáč. Hráči  pri tom zažili kus zábavy a mohli si porovnať svoju výkonnosť, postreh a zručnosť pri zohrávaní rozdaní.  Základ našej výpravy tvorili žiaci z III.B triedy. Najlepšie sa darilo dvojici Tamara Herdová – Monika Novotná, ktoré obsadili 2. miesto, hneď za nimi  na 3.mieste boli Šimon Krošlák – Erik Molnár (VII.OG - IV.C). Turnaj úspešne zvládli aj hráči Klaudia  Zimmermannová z II.OG s partnerkou z BA a Samuel Kubaliak – Matúš Vičan  z III.B,  ktorí predbehli aj skúsenejších hráčov z iných krúžkov. Hralo 14 párov systémom Mitchell, jednokolovo. Bridž pomáha aj kombinačným schopnostiam, cvičí pamäť a sústredenosť, spoluprácu s partnerom a rozvíja logické myslenie. 

Mgr. Igor Trepáč + foto