Ako sa Matúš za reformami vybral ...

Počuli ste už o Žiackom poradnom výbore? 

Že nie ... tak tu je niekoľko základných informácií.

Kto sa rozhodol vytvoriť Žiacky poradný výbor?

Bol to Štátny pedagogický ústav v spolupráci s Iuventou - Slovenským inštitútom mládeže, ktorí sa rozhodli vytvoriť poradný orgán, v ktorom budú žiaci základných a stredných škôl prezentovať svoje pripomienky ku vzdelávaniu. Je dôležité spomenúť, že je to snáď prvýkrát, keď sú zmeny vo vzdelávaní konzultované s tými, ktorých sa najviac týkajú. 

Kto tvorí Žiacky poradný výbor?

Žiacky poradný výbor má 16 členov, ktorí zastupujú jednotlivé kraje na Slovensku. Jedným z členov Žiackeho poradného výboru je aj náš žiak, Matúš Hlocký, ktorý zastupuje názory stredoškolákov za Nitriansky kraj.  

Čo je úlohou Žiackeho poradného výboru pri zmene vo vzdelávaní?  

- vyjadruje sa k návrhom koncepcií v oblasti výchovy, vzdelávania a života mládeže,

- samostatne vypracúva a predkladá návrhy na zlepšenie podmienok žiakov v školách a v spoločnosti,  

- zastupuje záujmy a názory žiakov základných a stredných škôl,

- jeho vyjadrenia a návrhy majú pre ŠPÚ a IUVENTU odporúčací charakter. 

Aké sú body, ktorými sa chce Žiacky poradný výbor zaoberať?

1. Zaviesť nasledujúce témy do Štátneho vzdelávacieho programu:

a) Enviromentálna výučba,

b) Vzdelávanie o psychickom a fyzickom zdraví,

c) Vzdelávanie o finančnej gramotnosti.

2. Zlepšiť prístup ku kvalitným učebniciam,

3. Posilniť dobrovoľníctvo v školách (napríklad aj cez programy ako DOFE),

4. Zlepšiť prístup k žiakom so špeciálnymi potrebami,

5. Zlepšiť vybavenie škôl. 

 

To by boli informácie všeobecného charakteru. Vyžadujú konkrétne uplatnenie možno aj tak, že sa dohodne vzájomné stretnutie všetkých zainteresovaných. Podarilo sa. 12. – 13. októbra 2021 sa všetci zišli v Chorvátskom Grobe prvýkrát. Cieľom bolo, aby sa jednotliví členovia Žiackeho poradného výboru spoločne zoznámili, absolvovali workshopy a začali komunikáciu so zástupcami Iuventy a Štátneho pedagogického ústavu. 

Aj náš Matúš sa vybral za reformami. O tom, čo zažil, nám porozprával v obrazovej i slovnej skratke.

„Najskôr sme sa všetci členovia Žiackeho poradného výboru rozdelili do jednotlivých skupín a komunikovali otázky typu Čo sa nám páči na základných školách, čo sa nám nepáči na základných školách a čo by sme navrhli? Následne sme tieto názory prezentovali aj pred zástupcami zo ŠPÚ a IUVENTY.“

„V každej skupine je dôležité navzájom sa poznať. V tomto nám výborne poslúžila spoločenská hra. Ani sme sa nenazdali a karty z hry Dixit boli rozbalené a my sme si mali vybrať obrázok, ktorý najviac vystihuje našu osobnosť.“

„Máte radi skupinové fotografie? Aj také museli byť, veď  historicky prvé stretnutie Žiackeho poradného výboru je dôležité faktograficky zdokumentovať.“

„A ešte pohľad na hotel Agátka v Chorvátskom Grobe, tam sme boli ubytovaní. Príjemné prostredie,“ zhodnotil Matúš.


Čo dodať na záver?

Žiackemu poradnému výboru do ďalšej tvorivej práce prajeme veľa síl, odhodlania a vhodných argumentačných nápadov a teší nás, že sa naše gymnázium stalo súčasťou reforiem školstva.

Matúš Hlocký, III.A + foto (www.minedu.sk) a redakcia