Čo sme zistili v Národnej banke Slovenska?

Ráno 10.12. 2018 sa niekoľko žiakov prvého, druhého a tretieho ročníka s pani učiteľkami PaedDr. Ľubicou Bebjakovou a RNDr. Jarmilou Trepáčovou vydalo na exkurziu. Naším cieľom bola Bratislava, konkrétne Národná banka Slovenska a vianočné trhy.  

Bankomatové informácie 

Po príchode do hlavného mesta Slovenska sme budovu NBS našli pomerne ľahko. So svojimi 111 metrami a 33 poschodiami je najvyššou budovou Slovenska. Tu nás už čakala zaujímavá prednáška o finančnej gramotnosti. Dozvedeli sme viac nielen o platobných stykoch či platobných kartách, ale aj o rôznych bankových podvodoch, ako je aj skimming, teda metóda kopírovania platobných kariet priamo v bankomate pomocou rôznych kamier a čítačiek. Preto je treba všímať si akékoľvek podozrivé stopy na bankomate. Získané vedomosti sme si overili v niekoľkých kvízoch. Na záver nám prednášajúci povedali pár zaujímavostí, napríklad to, aké heslá používajú Slováci najčastejšie. Šokoval ma aj fakt, že priemerný Slovák je dlžný okolo 5 000 €, kým priemerný Luxemburčan až 90 000 €!  

Z banky na trhy 

Z banky sme sa presunuli na vianočné trhy na Hlavnom námestí v Bratislave. Tu sme sa mohli zahriať výborným punčom, ochutnať tradičné špeciality alebo si kúpiť vianočné dekorácie. Potom sme sa spod vianočného stromčeka pomaly presúvali do nákupného centra Eurovea na nábreží Dunaja. Po nákupoch sme sa do Topoľčian vrátili s predvianočnou náladou a obohatení o nové vedomosti.  

Barbora Gallová, I.C
Foto: PaedDr. Ľubica Bebjaková