Hlas žiakov v reformách školstva

Foto s ministrom školstva Branislavom Gröhlingom

Po stretnutí, ktoré sa uskutočnilo v októbri 2021, nastal čas na premýšľanie, nápady a prípravu k najbližším reformám. Už vo februári 2022 sme od Štátneho pedagogického ústavu dostali prvé návrhy dokumentov o reformách v školstve, ku ktorým sme sa mali vyjadriť. 

Hlavný dokument sa nazýval  VZDELÁVANIE PRE 21. STOROČIE. Ku reformám, ktoré majú nastať na základných školách v školskom roku 2023/2024, sme povedali svoje pripomienky a podali  návrhy, ktorými by sme pozmenili kurikulá. Veríme, že hlas žiakov, ktorých sa reforma najviac dotýka, bude vypočutý a spoločne vytvoríme lepšie časy pre budúce generácie.

Foto so štátnou tajomníčkou MŠVVŠ

Aktivity Žiackeho poradného výboru : 

1. Činnosť Žiackeho poradného výboru nezaháľa ani v dňoch, ktoré sú pre spoločnosť tragické a nepochopiteľné.  Neočakávaný útok Ruskej federácie na Ukrajinu ovplyvnil okrem utečeneckej vlny aj školský sektor na Slovensku. Medzi utečencami je mnoho žiakov základných a stredných škôl, ktorí sa po príchode na Slovensko museli vrátiť späť do škôl. Adaptácia ukrajinských detí v slovenských školách je veľmi náročná,  a preto sa Žiacky poradný výbor spolu so Štátnym pedagogickým ústavom rozhodol vytvoriť Buddy program. Program Buddy je určený na lepšiu integráciu nových spolužiakov a spolužiačok z Ukrajiny. Program je dobrovoľný a slúži ako doplnok k aktivitám na školách,        v ktorých sa začleňujú deti z Ukrajiny. Štruktúru          a priebeh programu si môže škola upraviť podľa svojich individuálnych potrieb a kapacít.     

2. K tradičným zvykom na Slovensku patrí aj oslava Medzinárodného dňa detí. Tento rok si Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu naplánovalo zorganizovať aktivity pre deti na Partizánskej lúke v Bratislave. Svoj stánok spolu so zaujímavými aktivitami tam mal aj Žiacky poradný výbor (ŽPV).

Aktivity, ktoré boli pripravené : · 

Čo by si chcel zmeniť v školstve

Aktivity k Buddy programu

Ukáž, čo vieš  

Žiaci zo základných a stredných škôl, ktorí sa aktívne zapojili, dostali reklamné materiály od Žiackeho poradného výboru. Počas týchto aktivít nás prišiel navštíviť minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling. S pánom ministrom sme viedli rôzne diskusie, v ktorých sme zhrnuli naše nápady ku reformám a priblížili sme mu naše vízie ku zmenám v školstve. Tiež som sa s pánom ministrom dohodol, že naše gymnázium príde navštíviť, tak už teraz sa na jeho návštevu veľmi tešíme.   

Text: Matúš Hlocký, III.A, foto: archív M.H.