Modelovali sme budúcnosť štátu

Budova parlamentu

V modernom svete je dôležité, aby sa dennodenne otvárali problémové otázky, ktoré sa týkajú najmä budúcich generácií, mladých ľudí.  Sú to najmä témy o životnom prostredí, budúcnosti školstva, bezpečnosti a obrany nášho štátu či dodržiavaní ľudských práv. Matúš Hlocký a Filip Gono sa rozhodli byť toho súčasťou a zapojili sa do projektu   Modelový parlament Slovenska (MPS) . Prvá konferencia MPS sa uskutočnila v dňoch 23. – 24. apríla 2022 na pôde Národnej rady Slovenskej republiky. Projekt sa realizoval pod záštitou Predsedu vlády Slovenskej republiky.  

Ako to prebiehalo ?  

Na konferencii  boli  účastníci rozdelení do piatich fiktívnych politických strán. V týchto stranách sa rozprávali o aktuálnom dianí na Slovensku a o problémoch, ktoré našu krajinu trápia. Následne  si vybrali problém, ktorý všetci v strane  považovali za najpálčivejší, a začali  formovať návrh zákona, ktorý by ho vyriešil. Po vytvorení návrhov zákonov sa uskutočnilo zasadnutie parlamentu. Návrhy zákonov jednotlivé výbory predložili a ďalej prebiehala rozprava. Po skončení rozpravy sa hlasovalo o danom návrhu zákona. Naši žiaci boli súčasťou Výboru pre ľudské práva a menšiny. Riešili otázky týkajúce sa ochrany a podpory menšín na Slovensku. Tiež sa im podarilo  zvýšiť  príspevok  pre rodičov na každé dieťa v rodine a to až na 80 €.  

Cieľom tohto projektu bolo zvýšenie politickej gramotnosti u mladých ľudí. Totiž veľa mladých ľudí  sa o politiku nezaujíma, nerozumejú jej a jedným z problémov, ktorý následne vzniká, je nespokojnosť s výsledkami volieb do NR SR.  

,,Vďaka MPS som si mohol vyskúšať na jeden deň život v NR SR. A to doslova! Som presvedčený, že ľudia, ktorí sa v nedeľu v NR SR stretli, vedia ešte našu krajinu nasmerovať na cestu, ktorá spraví zo Slovenska moderné Slovensko,“ hovorí Matúš Hlocký z  III.A nášho gymnázia. 

Text: Matúš Hlocký, III.A, foto: archív M.H.