Od počasia k botanike

 Mali sme  možnosť zúčastniť sa  prírodovedno-geografickej exkurzie s pani učiteľkou Mgr. Soňou Krajčíkovou a pánom učiteľom RNDr. Milanom Krajčíkom. Naša exkurzia sa začala vo veľmi skorých ranných hodinách. Spred školy sme odišli krátko pred siedmou a naša cesta smerovala do Bratislavy.

V areáli SHMÚ si žiaci v dopoludňajších hodinách vypočuli prednášky meteorológov a hydrológov spojené s besedou na témy: ako vzniká počasie a nebezpečné javy v atmosfére, monitorovanie povrchovej a podzemnej vody na Slovensku. Návšteva SHMÚ umožnila žiakom podrobne sa oboznámiť s náplňou činnosti ústavu, ako aj aktuálnym pohľadom na predpovede počasia. Žiaci si rozšírili svoje poznatky z klímageografie a hydrogeografie. Popoludní navštívili Botanickú záhradu ako vedecko-pedagogické pracovisko UK v Bratislave. V sprievode pracovníka Botanickej záhrady formou odborného výkladu sa žiaci oboznámili ako s expozíciou exotických rastlín v skleníkoch, tak i s voľne rastúcou flórou v areáli záhrady.  Takto si zážitkovou formou rozšírili svoje doterajšie poznatky zo štúdia biogeografie.


RNDr. Milan Krajčík, organizátor  odbornej exkurzie
Liana Pomothyová, III.C
Foto: Alžbeta Marková, V.OG