Učebnica geografie v praxi

Bola streda 26. 9. 2018  a väčšina žiakov sa postupne schádzala v triedach, aby sa mohol začať ďalší školský deň. My, účastníci odbornej exkurzie, v počte 47 žiakov a 2 vyučujúci geografie sme sa však zišli pred školou. Pani učiteľka Mgr. Soňa Krajčíková nás starostlivo zrátala a presunuli sme sa do autobusu. Nešli sme len tak vymeškať vyučovanie, ale čakal nás deň poznávania toho, čo väčšina z nás doposiaľ poznala len z obrázkov učebníc.  

Krásy jaskyne 

Na začiatku cesty nás zobudil hlas pána učiteľa RNDr. Milana Krajčíka v reproduktoroch autobusu, ktorý nás oboznámil s programom exkurzie a počas cesty priebežne robil odborný výklad o miestach, kadiaľ sme prechádzali. Po necelých troch hodinách sme zaparkovali pri autobusovej zastávke blízko Bystrianskej jaskyne. Prekráčali sme k jej vchodu. Niektorí z nás tak trochu podcenili chladné ranné septembrové počasie v lese, ale i napriek tomu sme približne hodinovú prehliadku ešte chladnejšej jaskyne nakoniec prekonali bez akýchkoľvek problémov.  

Pohľad z veže 

 Potom, čo sme sa pokochali krásou jednej zo siedmich voľne sprístupnených jaskýň na Slovensku a videli dvoch netopierov, presunuli sme sa na slnkom obklopené námestie SNP v Banskej Bystrici. Historické stavby dnes už plné obchodov a reštaurácií na nás hľadeli zo všetkých strán. Tí, ktorí sa nebáli výšok, mohli vystúpiť aj na naklonenú hodinovú vežu na samotnom vrchu námestia a odtiaľ obdivovať pekný a celkom ďaleký výhľad na samotné námestie, celé mesto a okolité vrchy. 

Unikátny kostolík z dreva

Potom sme nastúpili naspäť do autobusu a teplota vnútri už vôbec nepripomínala ráno. Čakala nás naša posledná zastávka – drevený artikulárny evanjelický kostolík v Hronseku. Pani farárka nám vyrozprávala všetko zaujímavé z histórie a súčasnosti kostolíka, ale aj zaujímavosti jeho okolia. Vôňa dreva v kostolíku, ktorý je pamiatkou chránenouUNESCO, zakončila náš výlet. Pán učiteľ pozitívne vyhodnotil priebeh exkurzie. O šiestej hodine sme sa síce unavení, ale obohatení o vedomosti a zážitky, vrátili domov.  

Linda Okšová, I.B + foto