Za poznaním EURA

5. december 2018 bol pre niekoho obyčajný deň, no pre nás, teda II.OG triedu, to bol krásny deň prežitý v našom hlavnom meste...ale viac už nebudem prezrádzať...nechajte sa prekvapiť. 

Ohúrení budovou banky 

Bol krásny decembrový deň. Ráno okolo 8.00 hodiny sme sa s pani učiteľkou PaedDr. Ľubicou Bebjakovou a pánom učiteľom Mgr. Rudolfom Krošlákom stretli pred autobusom. Nastúpili sme a vystúpili sme až v hlavnom meste Slovenska, v Bratislave. Ale ešte stále sme nestáli tam, kde sme stáť mali. Po vystúpení sme sa vybrali uličkami Bratislavy, išli sme okolo budovy Slovenského rozhlasu a hneď oproti nej, sme zastali. Zastali sme pred Národnou bankou Slovenskej republiky. Bola to moderná budova, jedna z najvyšších v Bratislave s výškou 111 metrov.   Vkročili sme dnu a vtom nám padla sánka. Budova bola z vnútra taktiež moderne vybavená a reprezentatívna. Nasledovalo pár minút čakania na pána sprievodcu, teda pracovníka NBSR, ktorý nás neskôr previedol celou históriou Eura, Európskej únie a ďalšími zaujímavosťami.  Neskôr sme prešli do druhej miestnosti, v ktorej to bolo, podľa mňa, zábavnejšie a to preto, lebo popri tom, ako nám pán sprievodca rozprával už o moderných peniazoch, mohli sme si poprezerať likvidáciu mincí, dôležité ochranné prvky na bankovkách i bankovky z iných krajín. Na koniec sme dostali aj milé suveníry. Myslím tým kľúčenku, zápisník, pero..., ale podľa mňa najlepším suvenírom bola obálka, v ktorej sa ukrývalo veľké prevedenie bankoviek s jasne viditeľnými ochrannými prvkami.          
Táto exkurzia bola pre mňa veľmi príjemným, pekným a poučným zážitkom a v mene celej triedy by sme chceli poďakovať pani učiteľke PaedDr. Ľubici Bebjakovej, ktorá pre nás celú exkurziu zorganizovala.

Alexandra Mihaliková   II.OG   
Foto: PaedDr. Ľubica Bebjaková