Autorkou ilustrácie je Simona Manová z I.B

Naša škola ožila vedou

V duchu hesla žiaci vedcom – vedci žiakom v jeden novembrový piatkový deň naša škola opäť  raz ožila vedou vďaka Žiackemu vedeckému sympóziu. 

Hlavným cieľom  bolo zapojiť žiakov do vedeckého bádania a pritiahnuť ich k prírodným vedám. 

Žiaci si pripravili tematicky zaujímavé projekty, ktoré nielen odprezentovali návštevníkom podujatia, ale s ktorými i súťažili. Viac sa dozviete na https://gymtop.edupage.org/news/

Prehliadka projektov cez vnímavé oko žiakov.

Zo všetkých bádateľských projektov, ktorých bolo 22 s viac ako šesťdesiatimi zapojenými žiakmi a ich pedagógmi, predstavíme v reprezentatívnej vzorke niektoré z nich. Budú zastupovať predmetové oblasti cudzích jazykov, chémie, matematiky a umenia, biológie a fyziky, geografie, informatiky a dejepisu.

Germanizmy v slovenčine

Anotácia: Ako vnímame v dnešnej dobe slová prevzaté z cudzích jazykov, tentokrát starej nemčiny, sme schopní ich v slovenčine identifikovať a je táto identifikácia podmienená štúdiom nemeckého jazyka alebo nie? 

Autori: Adela Snopová, Lenka Macková, Vladimír Chrenko, Alexandra Danišková, Sára Szaboóvá, I.A,Miroslav Bujna, II.C, Andrej Molčan, VII.OG

Z pohľadu žiačky, návštevníčky prezentácie projektu


„Značnú časť tohto projektu obsahovalo krátke video, v ktorom sme si mohli všimnúť široké obsadenie germanizmov v našej bežnej slovnej zásobe. Niekto ich používa viac, niekto zase menej. Pravdou však je, že to väčšina z nás robí nevedome. Súčasťou bolo aj tematické občerstvenie v podobe štrúdle a pudingu, čo návštevníkov milo prekvapilo. Na záver sme pomocou prieskumu prišli na to, že germanizmy neovládajú len ľudia, ktorí sa učia nemčinu, ale veľkú časť z nich poznali práve aj tí, ktorí sa ju neučia,“ konštatuje Lenka Haňová z I.C.

A Lenka dopĺňa ešte jeden pohľad.

Biology in English

Anotácia: Ukážka hodiny biológie prepojenej s anglickým jazykom. Prezentácia tém z biológie– „Jedlý model živočíšnej bunky,“ „Živá a neživá príroda“, „Sila minerálov“ v anglickom jazyku. Žiaci porozprávajú o zložkách živej a neživej prírody, zavedú nás do sveta minerálov a v neposlednom rade nám predstavia doslova chutný model rastlinnej a živočíšnej bunky.

Autori: Adam Pargáč, Emma Ležáková, Karol Ondruška, Nina Macháčová, Michaela Matejovičová, Elizabeth Lepo, III.OG

 

„Môžeme skonštatovať, že sladký model rastlinnej bunky  i slaný živočíšnej pôsobili nielen pekne na pohľad, ale určite aj chutili.“

Tajomstvá červenej bazalky

Anotácia: Sumarizácia pozitívnych účinkov bazalky na zdravie človeka a praktický dôkaz prítomnosti antokyánov v bazalke. 

V IV.A triede prezentovali projekt Lenka Poliačiková, IV.A a Martin Piecka, IV.B.

„Naši žiaci maturitného ročníka sa popasovali s významom bazalky pre náš organizmus. Podali to hravou a veľmi zábavnou formou, dozvedela som sa ako jednoducho zaradiť bazalku do svojho jedálnička, taktiež o jej blahodarných účinkoch pre zdravie. Môže pomôcť  aj pri nedokonalostiach pleti, ktoré trápia nejedného pubertiaka.“

Destilácia esenciálnych olejov

Anotácia: Praktický dôkaz redukčných účinkov hliníka pri čistení šperkov.

Autor: Jakub Halmo zo VI.OG

„Táto práca ohromila nielen našich žiakov, ale aj pozvaných hostí. Niet divu, že si vyslúžila aj ocenenie vedcov. Túto tému spracovával veľmi šikovný žiak osemročného gymnázia, ktorý doma vyrobil esenciálne oleje rôznych vôní. Tie z obchodu sa s nimi nedajú vôbec porovnávať.  Pri svojej prezentácii nám priblížil náročný proces pri príprave, samotnej výrobe a zostavenie destilačného aparátu v domácich podmienkach.“

Projekty z chémie nám predstavila Tamara Gubišová z II.B.

Fibonacciho postupnosť v umení

Anotácia: Umenie fascinuje ľudstvo od nepamäti. Je v ňom priestor i pre matematiku? Zdanlivo nesúvisiace oblasti, a predsa majú tak veľa spoločného. Fibonacciho postupnosť je jednou z najznámejších postupností v celej matematike. Pojmy ako Zlatý rez, Zlatý obdĺžnik či Zlatá špirála majú svoje miesto aj v umení – maľbe, fotografii, architektúre, ba dokonca aj v hudbe. Na mieste je položiť si otázku: Bol tu ,,Fibonacci“ s nami už pred Fibonaccim?

Pohľad žiačky, návštevníčky podujatia

„Na našom Žiackom vedeckom sympóziu sa mi najviac páčila prezentácia o Fibonacciho postupnosti, známej aj ako Zlatý rez. Ukazovala na významný výskyt matematiky v umení a ako jednoducho sa tieto dve odvetvia prelínajú. Prezentáciu pripravili Ela Tomková (II.OG), Nina Bočkajová (III.OG), Adela Snopová (I.A), Nikola Chvojková (I.D), Sofia Fortuna,Terézia Ondrušková, Terézia Babulicová (II.D), Sabina Sekmanová (III.C), EmaTomková (III.D) a Denis Varga (VII.OG). Bola výborne spracovaná a dievčatá ju odprezentovali naozaj skvelo, nikto sa zaručene nenudil. Dozvedeli sme sa nové zaujímavé fakty a aj napriek tomu, že išlo o pre niektorých nudnú matematiku, všetkých nás to veľmi bavilo,“ zhodnotila Timea Gáfelová z I.B.

Srdce očami biológa a fyzika

Projekt sa pýtal a zároveň vysvetľoval poznatky z biológie a fyziky demonštráciou pitvy srdca a odprezentovaním prevodového systému srdca a princípu EKG.

„Napätie v OU FYZ skutočne pripomínalo operačnú sálu kardiocentra. Prišlo mi nemožné predstaviť si, že žiaci tretieho a štvrtého ročníka idú skutočne rozpitvať srdce. Zaujatosť ovládla každého v miestnosti. Odborné pojmy sa niesli miestnosťou a zneli ako od skutočných žiakov medicíny. Hoci  o EKG počul už každý z nás, bolo to iné. Odišla som obohatená poznatkami a informáciami o srdci, o ktorých som ešte nepočula. "

Svoje pocity a pohľad ponúkla Lea Hlavinová z II.B.

V tieni stromu – život v rovnováhe

Žiacky projekt zameraný na zistenie, do akej miery sa využívanie rôznych dopravných prostriedkov podieľa na tvorbe oxidu uhličitého a akou formou by sme dosiahli rovnováhu medzi vyprodukovaným a odbúraným CO2 v areáli našej školy.

„Naše Žiacke vedecké sympózium nám predstavilo veľa zaujímavých odvetví. Mňa však najviac zaujala prezentácia o spotrebe oxidu uhličitého. Žiačky Simona Sedláková, Barbora Duscheková a Veronika Štepová z I.B nám ukázali priemernú spotrebu oxidu uhličitého u človeka. Taktiež sme si mali možnosť vypočítať, koľko stromov by sme museli vysadiť, aby sme eliminovali našu produkciu. Žiačky nás poučili a ukázali nám možné alternatívy, ako by sme mohli ďalej pokračovať v našom živote a zároveň neničiť našu planétu,“ hovorí Simona Manová z I.B.

Robotika – 
Skúmanie faktorov rýchlosti    
Robotická jazdná dráha     
MindCuber – RI

Projekty z informatiky boli zamerané na skúmanie faktorov, ktoré môžu ovplyvniť čas potrebný na to, aby auto prešlo určitú vzdialenosť čo najrýchlejšie, alebo bolo cieľom vytvoriť jazdnú základňu pomocou stavebnice Lego Spike Prime, ktorá sa pohybuje po dráhe pomocou farebných senzorov, či zostrojiť mini robota s funkciou skladania Rubikovej kocky v programovacom jazyku Python.

Autori: Lucia Škvareninová a Tomáš Geschwandtner zo IV.B, Tomáš Nováčik z I.C a Martin Poništ zo IV.B

„Zaujalo nás najmä stanovište robotiky, ktoré nám ukázalo, že i informatika je veľmi dôležitá, no vie byť i veľmi zábavná. Talentovaní žiaci naprogramovali výnimočných robotov, ktorých práca môže v budúcnosti uľahčiť ľudstvu život. Vytvorili robota schopného poskladať Rubikovu kocku, vozidlo využívajúce skener na rozlišovanie farieb naprogramované tak, aby nasledoval vyznačenú trať a zastavil v cieli.

Najmladší členovia robotického krúžku, Marek Višenka a Adam Ondík z I.OG, spojili informatiku s fyzikou a sledovali, ako sa mení stav batérie a rýchlosť motorov. Všetko na nimi zostrojených modeloch. Najobdivuhodnejšie bolo, že ich výtvory boli celé zostavené z lego stavebníc. Naši gymnazisti dokázali, že informatika nie sú len počítačové hry, ale i dôležitá veda, ktorá pomáha, baví a posúva nás vpred.“

Lenka Poliačiková, IV.A

Železnice Topoľčian a okolia
Bojovali za vlasť

Projekty z dejepisu nás previedli od železníc až po obdobie povstania.

„Súčasťou projektu o Slovenskom národnom povstaní bola výstava s podkroví školy venovaná osudu niektorých žien, ktoré za nás bojovali. V textových i obrázkových materiáloch sme mohli nahliadnuť do ďalekej histórie a precítiť tak atmosféru vojnového obdobia, ale mohli sme sa aj pomyselne nechať previesť vlakom v historickom pohľade na vývoj železničnej dopravy nášho regiónu od počiatku po súčasnosť.“

Zdenka Fusková, III.B

Foto: Mgr. Marián Kišac