O 10 políčok vpred

Byť, či nebyť finančne vzdelaný? Platiť, či neplatiť? Sporiť, či nesporiť? Investovať, či neinvestovať? Čo šľachtí ducha viac? Či pozdvihnúť meč proti moru finančnej nevzdelanosti a násilne ju zdolať? Alebo len spať a nič viac? Žiaci našej školy sa rozhodli nespať a využiť príležitosť, ktorú im ponúka hra Finančná gramotnosť. Boli to žiaci všetkých štvrtých ročníkov, každá trieda mala určený jeden v týždni, kedy absolvovali takúto zážitkovú formu vyučovania.

Je existencia peňazí dôležitá?

Peniaze. Spôsob, ako rozdeliť ľudstvo na chudobných a bohatých. Spôsob, ako z priateľov vznikajú známi a ako zo známych nepriatelia. Je to jedna malá vec, ktorej keby sme rozumeli, neboli by vojny a ani chudoba. ale viete si vôbec predstaviť, čo by spôsobilo, keby peniaze vôbec neexistovali? Neexistovali by ceny, dôchodky, mzdy, platy, nezamestnanosť, inflácia, deflácia, spoločenské rozdiely, atď. Myšlienka je skvelá, ale nemôžeme zabúdať na to, že sa nedá celosvetovo rozhodnúť, koľko produktov a služieb jeden človek potrebuje. Všetci sme jedineční a naše potreby sa vyvíjajú s naším vekom, životnými cieľmi či úspechmi. A presne preto musia existovať peniaze. Musí sa všetko ohodnotiť, musia existovať zákony a taktiež aj chyby. Len sa treba poučiť z každého nesprávneho kroku. A práve preto by sa ľudia mali vzdelávať v prvom rade vo financiách. Ako správne ich prerozdeľovať, či uschovávať alebo financovať?

 

Hoď kockou a rozhodni o svojej budúcnosti

Aj nám naše gymnázium umožňuje vzdelávať sa aj vo finančnej gramotnosti, či už vyučovacími hodinami alebo zážitkovými aktivitami. Hoc zážitkovej aktivity sa môžu zúčastniť iba žiaci štvrtého ročníka. Ide o hru, ktorá nás stavia do hraničných situácií a umožňuje nám ekonomicky myslieť. Viete, čo sa stane s rodinou, ak príde o hlavný príjem či zostane zdravotne znevýhodnený jej člen rodiny? Aké je zlé zistenie, že ste prišli domov a všetky vaše peniaze, ktoré ste mali uschované doma, zrazu zmizli? Alebo či naozaj potrebujem nový kabát alebo inú drobnosť?

Hoc v hre sa posuniete o desať políčok dolu, v reálnom živote sa dostanete do najťažšej životnej situácie, pri ktorej sa dokonca rozpadajú rodiny. Ale zas treba myslieť aj na to, že investovanie peňazí spod paplóna je prospešné, alebo taktiež aj investovanie peňazí do štúdia, detí či do kariérneho postupu. Hra taktiež naučí, že niekedy aj risk je zisk a investovanie do akcií je výhodné (teda pokiaľ máte šťastie). Ale predsa každý jeden z nás hrá svoju vlastnú životnú hru, v ktorej sa nedá podvádzať. A práve preto prajem každému človeku šťastie, keďže ono nebehá po horách, ale po ľuďoch. Každý človek je strojcom svojho vlastného šťastia a je len na ňom, či sa ho chytí ako najbližšieho priateľa alebo mu bude nedôverovať.

Redaktorka Lenka Justová, IV.D
Foto: Viktória Škultétyová, IV.C