School run

Odštartoval prvý ročník

SCHOOL RUN– nové čerstvé podujatie sprevádzané príjemnou atmosférou a s potenciálom do budúcich ročníkov. Tak to vyzerá, keď sa žiaci nášho gymnázia spoja a dostanú farbu príležitosti do svojich tvorivých rúk. Samozrejme, že vždy je čo-to zlepšovať, ale šikovný tím organizátorov nám už tento rok, po prvýkrát, pripravil stabilný základ tohto športového dopoludnia, ktorého sa všetci radi zúčastnili. Gratulujem víťazom a sám som zvedavý, čo nové môžeme budúci rok očakávať.

Marek Jakube, II.C

Prví víťazi

31. mája 2019 sa uskutočnil   1. ročník behu stredných škôl pod názvom SCHOOL RUN 2019. S myšlienkou zorganizovať toto podujatie prišli organizátorky Michaela Valentová, III.D, Karin Hazuchová, III.D, Júlia Grmanová, III.C, Nela Šmatláková, II.A. Zámerom tohto podujatia  bolo spojiť žiakov topoľčianskych stredných škôl. Podujatie otvorila primátorka mesta JUDr. Alexandra Gieciová. Bežcom sa prihovorila Mgr. Viera Dzurejová, riaditeľka našej školy a PaedDr. Ivana Boboňová z IUVENTY, pod záštitou ktorej sa podujatie realizovalo.  

Zaregistrovalo sa 92 bežcov. Behu sa zúčastnilo 82 bežcov, z toho 24 dievčat a 58 chlapcov z 9 stredných škôl. Trať merala 4 km z Mestského parku do Parku športovcov a späť. Súťažilo sa v 3 kategóriách - najlepšia bežkyňa, najlepší bežec a najviac bežcov zapojených z jednej školy.

 

Výsledky:

dievčatá 

1. miesto - Laura Ibošová, Gymnázium, Topoľčany

2. miesto - Emma Podobová, Gymnázium, Topoľčany

3. miesto - Ema Králiková, Gymnázium, Topoľčany

chlapci

1. miesto - Dávid Tíleš, SSOŠ polytechnická, DSA, Nitra

2. miesto - Jakub Topolan, Gymnázium, Topoľčany

3. miesto - Kristián Kyčerka, SOŠ drevárska, Topoľčany

Diplom za najvyššiu účasť získala naša škola. Behu sa  zúčastnilo 59 žiakov.Hodnotnými cenami boli ocenení  nielen víťazi, ale aj bežci po 10. miesto.                                                                                             

Poďakovanie za pomoc a cenné rady patrí aj našim učiteľom, Mgr. Ľubici Candrákovej, Mg. Helene Kopeckej, PaedDr. Jane Geršiovej, Mgr. Kataríne Bakičovej a PaedDr. Petrovi Madovi.    

Organizátorky 

 

Foto: Viktória Škultétyová, IV.C