Oficiálne gympláci

...alebo aké to bolo na imatrikuláciách po pandemickej pauze?

Na našej škole sme vždy vítali prvákov tradičným imatrikulačným programom, v ktorom tretiaci pasovali prvákov za žiakov gymnázia. Dňa 16. 11. 2022 sme sa vrálili k tomuto zvyku po pandemickej prestávke. Veľké priestory kultúrneho domu sme vymenili za priestory veľkej telocvične, čo nám dodalo pocit bližšej spolupatričnosti. 

Imatrikaláciu oficiálne otvorila príhovorom pani riaditeľka PaedDr. Martina Mazáňová, PhD., ktorá žiakom prvého a tretieho ročníka popriala, aby si užili program a aby bol imatrikulačný deň pre nich príjemný. Veď patril  im. Nasledoval program jednotlivých tried, začalo sa tými najmenšími, I.OG.

I. OG

Triedna učiteľka: Mgr. Lucia Poutníková

Redakcia sa pýtala na pocity žiakov I.OG:

,,Na imatrikuláciách sa mi páčilo, som s nimi spokojný.¨

,,Najviac sa mi páčila úloha s preskakovaním so zviazanými nohami.¨

 

I.A

Triedna učiteľka: Mgr. Andrea Gajdošová

Čo na to áčkari?

,,Myslím si, že je to príjemná akcia, ktorá spojí kolektív tried a naučí ich spolupracovať.¨

,,Tretiakom sa podarilo vymyslieť veľa zábavných a kreatívnych úloh, ktoré nás pobavili.¨

 

I.B

Triedna učiteľka: Mgr. Katarína Kuricová

Konkrétnejší pohľad na udalosť nám poskytla trieda I. B vďaka tomu, že v nej máme samotnú členku redakčnej rady časopisu. 

,,Zo všetkých úloh sa nám najlepšie darilo v tej poslednej, tanečnej, kde sme sa prejavili ako jeden súdržný triedny celok.¨

,,Pri všetkej snahe sme to zvládli celkom dobre.¨

 

I.C

Triedna učiteľka: Mgr. Zuzana Martiškova

Komplexne zhodnotila program ďalšia členka redakčnej rady, Lenka z I.C.

 „Náš program považujeme za najkreatívnejší. Tretiakom ďakujeme za pamiatku na tento deň  v podobe náramku, za originálne úlohy, pri ktorých sme sa veľa nasmiali, ale aj potrápili. Nakoniec sme zistili, že naše obavy boli zbytočné, pretože program bol super a my sme si to užili. Už sa nevieme dočkať toho, keď budeme organizovať imatrikulácie aj my.“

 

I.D

Triedny učiteľ: PaedDr. Peter Mada

Reakcie žiakov hovoria jasne:

,,Sme radi, že sme to prežili.¨

 

 

Autor: Timea Gáfelová, I.B

Foto: Mgr. Marián Kišac