Športová bodka za školským rokom

     Žiacka školská rada si na koniec školského roka pripravila pre žiakov športovú akciu pod názvom KLOP – KAŽDOROČNÉ LETNÉ ORGANIZOVANÉ PODUJATIE. Triedy 1.- 4. ročníka  mali za úlohu zostaviť svoje tímy a pripraviť stratégiu, aby sa čo najlepšie umiestnili v športových turnajoch. Triedne tímy sa mohli zapojiť do troch športov: FUTBAL-FLORBAL-VOLEJBAL. 
     Hlavnou výhrou bol Putovný pohár predsedu ŽŠR. Pre všetkých súťažiacich boli pripravené fitness balíčky, ktoré pozostávali z ovocia, müsli tyčinky a pitnej vody. Súťažiace tímy, ktoré v jednotlivých športoch zvíťazili, si spolu s diplomom odniesli chutnú pizzu a sladkosti. 
     Veľký záujem žiakov o turnaj nám ukázal, že gymnazisti sa nielen radi učia, ale aj športujú.  
     Dúfame, že si školský športový deň 29.6.2021 všetci užili a odniesli si nezabudnuteľné zážitky. Už teraz sa tešíme na druhý ročník turnaja.    

 

Víťazi v jednotlivých športoch   

       
FUTBAL: 1. miesto -  III.B 
FLORBAL: 1. miesto -  I.C
VOLEJBAL :
1. miesto -  III.B  

Absolútnym víťazom, ktorý si putovný pohár predsedu ŽŠR prevzal, sa stala trieda III.B pod vedením pána učiteľa PaedDr. Petra Madu, ktorej srdečne gratulujeme.  

Matúš Hlocký, III.A, Filip Gono, IV.D 
Foto: Mgr. Marián Kišac