Zvolili sme nových členov do ŽŠR

Žiacka školská rada (ŽŠR) bola na našej škole ustanovená 8. júna 2005 a svoju činnosť rozvíja dodnes. Poslaním členov rady je nielen vypočuť si pripomienky k výchovno – vzdelávaciemu procesu, ktoré sa prerokujú s vedením školy, ale aj organizovať rôzne akcie.            
Nakoľko 4 bývalí členovia ŽŠR ukončili štúdium na gymnáziu maturitnou skúškou, mal možnosť kandidovať na nového člena rady každý žiak gymnázia od 15 rokov. Plagáty 18 právoplatných kandidátov so základnými údajmi, vrátane ich plánov či nových nápadov ako spríjemniť školské prostredie, si žiaci mohli všimnúť v priebehu celého týždňa pred voľbami vo vestibule školy. Najčastejšími cieľmi kandidátov boli napríklad väčší dôraz na recykláciu, obohatenie stravy v bufete o ovocie či oddychové zóny na chodbách. 

Voľby prebiehali dňa 3.10.2019 za prítomnosti volebnej i mandátovej komisie. Po sčítaní hlasov sa novými členmi stali : Filip Gono (II.D) s najväčším počtom hlasov 192, Emma Podobová (II.C) s počtom hlasov 117, Matúš Hlocký (I.A), za ktorého hlasovalo 110 žiakov a Ema Záňová (IV.D), ktorá získala 107 hlasov.  

Dvaja z  novozvolených členov ŽŠR (Matúš Hlocký, Emma Podobová) boli tiež zvolení súčasnými členmi Mestského mládežníckeho parlamentu (Lucia Matúšová, Barbora Mokranová) za nových členov parlamentu, kde budú reprezentovať naše gymnázium, a v spolupráci so zástupcami ostatných škôl v Topoľčanoch sa podieľať na organizácii mestských akcií.
Novým členom gratulujeme a Žiackej školskej rade prajeme veľa úspechov pri dotváraní dokonalého obrazu školského prostredia. 

Barbora Mokranová, IV.C 

Foto: Mgr. Miriam Marková