Objavte čaro vzdelávania

INTERVIEW s novou pani riaditeľkou našej školy  PaedDr. Martinou Mazáňovou, PhD.

Koniec školského roka 2018/2019 sa niesol na našej škole v atmosfére voľby nového riaditeľa/riaditeľky.  Boli ste medzi kandidátmi a na základe výsledku výberového konania ste sa ocitli v kresle riaditeľa. Čo vás viedlo k tomu uchádzať sa o post riaditeľky nášho gymnázia ? Aká bola vaša motivácia? 

Minulý školský rok sme s našimi pedagógmi a bývalou pani riaditeľkou Mgr. Vierou Dzurejovou pracovali na projekte. Pri spoločnej práci som spoznávala zamestnancov školy.10 rokov  som pracovala v pozícii  vedúcej odboru starostlivosti o občanov, podnikateľských činností a školstva a pri práci na projekte na gymnáziu som zistila, že patrím do školy. Uvedomila som si, že v predchádzajúcom zamestnaní som nadobudla množstvo skúseností spojených s riadením škôl a rozhodla som sa tieto skúsenosti zúročiť na našom gymnáziu. Som presvedčená, že som sa narodila ako učiteľka, toto povolanie mám veľmi rada a ťažko si viem predstaviť, že by som robila niečo iné. Myslím, že môžem na seba prezradiť, že medzi vami mladými sa aj ja cítim trochu mladšie.  

Úspešný riaditeľ školy musí byť dobrým manažérom, organizátorom, ale aj pedagógom i psychológom. Ako ste sa stotožnili so svojou novou pozíciou riaditeľky školy? Zvykli ste si na túto novú funkciu?

Išla som do toho s veľkým rešpektom a uvedomovala som si, že moji budúci kolegovia sú vzdelaní ľudia a moji budúci žiaci sú veľmi šikovné deti. S takým istým rešpektom, s akým som do toho vstupovala, sa snažím a budem snažiť vykonávať svoju funkciu. V takomto náročnom kolektíve učiteľov a žiakov si uvedomujem, že moje rozhodnutia musia byť zodpovedné, premyslené a zároveň veľmi citlivé, aby sme si tú našu školskú pôdu zveľaďovali a zároveň si udržali rodinnú atmosféru v škole. 

Každý nový pracovník vo vedúcej funkcii má isté predstavy o tom, ako by malo všetko fungovať? Aké sú vaše ambície a plány so školou? Čo sa vám páči a chcete ponechať a čo by ste, na druhej strane, rozhodne chceli zmeniť? 

Súhlasím s vami. Ale každý múdry pracovník vo vedúcej funkcii vie, že na to, aby robil nejaké zmeny a napĺňal svoje vízie, musí v prvom rade zmapovať prostredie, kolektív, žiakov, atmosféru v novom zamestnaní a až potom môže pristupovať k nejakým vážnym rozhodnutiam a zmenám. Mohla by som vám povedať veľa vecí, ktoré ma teraz napadajú, ale myslím, že je na to teraz príliš zavčasu. A zároveň nám niečo musí predsa ostať do nasledujúcej reportáže, ktorú spolu spravíme. 

Aký dojem na vás zatiaľ urobili naši žiaci?

Výborný. 

Zaznamenali sme z vašej strany snahy zmeniť a alebo upraviť pravidlá správania sa v škole. Aké sú vaše dôvody zmien v školskom poriadku? Čo sa týka dochádzky a podobne?

Stále viac a viac sa hovorí, že škola má byť kvalitnou službou, ale moje presvedčenie je, že škola by mala byť kvalitnou inštitúciou, kde by mali rezonovať hlavne slová ako vzdelanie, zodpovednosť, slušnosť, výchova, pravidlá a poriadok, tak ako v dobrej rodine. 

Hovorí sa, že mladá generácia je vždy iná, ako bola stará. Ako vy vnímate dnešných žiakov? Je rozdiel medzi nami a vašou generáciou, keď ste boli žiačkou? 

Myslím si, že je pravda, že každá nová generácia je trochu iná, ale nemyslím si, že je lepšia alebo horšia. Nová generácia vyrastá v inom čase a v inom prostredí a to je to, v čom sa líši od našej generácie. Aj v našej generácii boli žiaci, ktorí sa radi vzdelávali a dávali si vysoké ciele a boli aj takí, ktorým to až tak dobre nešlo, a to si myslím, že je rovnaké aj dnes. Priznám sa, trochu im aj závidím, že v dnešnej dobe informatizácie majú väčšie možnosti vzdelávať sa a študovať aj v zahraničí. 

Vieme o vás, že máte deti približne v našom veku. Aký máte s nimi vzťah?

Toto je veľmi ťažká otázka. Asi by ste sa mali v prvom rade opýtať ich, ale za seba môžem povedať, že náš vzťah je otvorený, úprimný, veľmi slušný, na čom mi veľmi záleží. Študovali a aj študujú na gymnáziu a ich skúsenosti a postrehy mi veľmi pomáhajú pochopiť školu aj očami žiaka. 

Trošku osobnejšia otázka. Dosiahli ste toho veľa v kariérnom aj osobnom živote. Máte ale ešte niečo, čo by ste chceli dosiahnuť? 

Vždy som učila svojich žiakov, že je potrebné učiť sa celý život. Ja sa učím veľmi rada a rada v tom budem pokračovať. 

Učili ste predtým na základnej škole. Ako si predstavujete prácu so žiakmi na strednej škole ?  

Ako prácu so staršími deťmi. Mám pocit, že na časovej osi som sa posunula kúsok ja a kúsok moji žiaci. 

Čo by ste priali žiakom gymnázia? 

Prajem žiakom, aby objavili čaro vzdelávania. A, samozrejme, veľa úspechov pri štúdiu a aj v osobnom živote.Ďakujem za rozhovor. 

Zhovárala sa: Nina Bezáková, I.D
Foto: Mgr. Miriam Marková