Neodkladajte svoje texty do zásuvky

To je odkaz našej najúspešnejšej autorky poézie a prózy, víťazky mnohých literárnych súťaží u nás i vo svete, žiačky VIII.OG Magdalény Martiškovej
Zasvätila nás do tajov literárnych a oblastí nevšedných.  

Mali by sme ísť na to ... asi by som začal tým, že by si mohla stručne predstaviť súťaže, na ktoré chodíš, na čo bývajú väčšinou zamerané, taký tvoj odbor ... 


Zúčastňujem sa pravidelne literárnych súťaží počas celého štúdia. Mám okolo 150 ocenení. Väčšina sú celoslovenské, ale nájdu sa aj medzinárodné. Žánre, v ktorých sa pohybujem, sú najmä poézia a próza, eseje, dráma... 

 

Medzinárodné? Kam najďalej ťa literatúra zobrala? Alebo sa ťa môžem radšej spýtať to, že ktorá z nich a kde bola pre teba najpríjemnejším zážitkom, lebo očividne ťa súťažné písanie aj baví a užívaš si to... 

Vzala ma napríklad do Srbska, kde bolo na základe môjho oceneného dramatického textu vytvorené divadelné predstavenie a o rok na to aj poetické pásmo (žiaľ, dostatočný záznam neexistuje, nahrávanie uprostred zlyhalo). Každoročne som do Srbska vďaka víťazstvu pozývaná na týždňové sústredenie. Medzi najpríjemnejšie patrí vyhodnotenie súťaže CRF v Budmericiach alebo tvorivý týždeň na konci leta s Medziriadkami. 

Tak to je teda niečo ... zaujímalo by ma, čo musí človek robiť, aby jeho práca rodila ovocie v takejto podobe ... viem si predstaviť, že športovec trávi celé dni na ihrisku, aby trénoval, ale ako sa dá vyhrať literárna súťaž? 


V prvom rade literatúrou žiť. Veľa čítať, najmä kvalitnú literatúru, tvoriť, prezentovať svoju tvorbu, zúčastňovať sa workshopov, ale hlavne neodkladať svoje texty do zásuvky... 

Zhováral sa Patrik Šantora zo IV.A

Foto: Archív Magdalény Martiškovej