Vítame nových pedagógov

Nový školský rok nás prekvapil rozšírením pedagogického zboru o niekoľko osobností z učiteľského prostredia, ktorých sme chceli bližšie spoznať, a ako inak než cez redaktorské otázky v malom zvedavom prieskume. Chcete vedieť, čo sme sa pýtali a konkrétne koho? Napovieme vám. Vezmite si lupu detektíva a ideme sa prejsť po škole. Prvá zastávka -  kabinet jazykov. Mgr. Martina Winter a PhDr. Annamarie Mikulová. Pokračujeme o poschodie vyššie, kabinet fyziky Mgr. Lucia Lojková, kabinet matematiky Mgr. Ivan Kopčan.

Pedagógovia odpovedali na tieto otázky.

1. Kedy ste sa rozhodli, že sa stanete učiteľkou/učiteľom? Čím vás zlákala učiteľská profesia?

2. Prezradili by ste nám jeden zaujímavý zážitok zo školských lavíc, ktorý vám utkvel v pamäti?

3. Vidíte rozdiel v štúdiu, keď ste vy boli žiačkou/žiakom a dnes?

4. Existoval na škole nejaký predmet, ktorý bol váš neobľúbený?

5. Čo vás na predmetoch, ktoré učíte, zaujalo natoľko, že ste sa ich rozhodli študovať?

6. Čo máte na svojej práci najradšej  a čo naopak nemáte radi?

7. Ako relaxujete vo voľnom čase?

8. Máte obľúbené motto alebo myšlienku, ktorá vás vystihuje?

9. Odkázali by ste niečo žiakom, ktorých učíte alebo ešte len budete učiť?

10. Ešte jedna bonusová otázka na záver.  Čo by ste si z nasledovných dvojíc vybrali? 

kniha – film? ústne skúšanie – písomka? zvýšený hlas – znížený hlas? káva – čaj? 

Mgr.Lucia Lojková

1. Kedy ste sa rozhodli, že sa stanete učiteľkou? Nikdy som neuvažovala o žiadnom inom povolaní, bola som rozhodnutá snáď od škôlky. Čím vás zlákala učiteľská profesia? Tým, že má charakter poslania a nie je to rutinná práca.

3. Vidíte rozdiel v štúdiu, keď ste vy boli žiačkou a dnes? Určite áno. Každopádne dnes majú žiaci väčšie možnosti, čo sa týka technického vybavenia. Ja keď som mala pripraviť projekt –vtedy ešte referát, nebol Google, ale týždeň v knižnici. 

4. Existoval na škole nejaký predmet, ktorý bol váš neobľúbený? Asi nemecký jazyk.

5.  Čo vás na predmetoch, ktoré učíte, zaujalo natoľko, že ste sa ich rozhodli študovať? Matematiku zbožňujem od nepamäti, učí človeka myslieť, je prekrásna. Už na ZŠ som chodila asi nie náhodou do triedy s rozšíreným vyučovaním matematiky a prírodovedných predmetov. Fyzika ma zaujala hneď v 6. ročníku, človek sa s fyzikou stretáva takmer všade, je to veda objasňujúca mnoho javov.

6. Čo máte na svojej práci najradšej  a čo naopak nemáte radi? Najradšej mám prácu s mladými ľuďmi, dávajú mi takú správnu energiu a tiež sa od nich veľa učím. Čo nemám rada? Možno otázku formulovanú ,,Načo mi toto v živote bude?“ z úst žiaka.

7. Ako relaxujete vo voľnom čase? Knihy, príroda.

8. Máte obľúbené motto alebo myšlienku, ktorá vás vystihuje? „Pamätaj, že aj tá najťažšia hodina v tvojom živote má iba 60 minút.“

9. Odkázali by ste niečo žiakom, ktorých učíte alebo ešte len budete učiť? Užívajte si každý jeden okamih stredoškolského obdobia, sú to vzácne chvíle. Viete, že čas je relatívny, ujdú veľmi rýchlo. Obdobie na gymnáziu bolo jedno z mojich najkrajších, mám odtiaľ skutočné priateľstvá na celý život.

10. Ešte jedna bonusová otázka na záver.  Čo by ste si z nasledovných dvojíc vybrali?
kniha – film? ústne skúšanie – písomka? zvýšený hlas – znížený hlas? káva – čaj?
 Kniha, ústne skúšanie, znížený hlas, káva

Mgr. Ivan Kopčan

1. Kedy ste sa rozhodli, že sa stanete učiteľom? Rozhodnutie stať sa učiteľom prišlo niekedy počas môjho štúdia tu na gymnáziu. Čím vás zlákala učiteľská profesia? Bavila ma matematika i fyzika, vysvetľoval som ich aj spolužiakom.

2. Prezradili by ste nám jeden zaujímavý zážitok zo školských lavíc, ktorý vám utkvel v pamäti? Niekto berie opisovanie naozaj poctivo –na písomke opíše aj meno a priezvisko vedľa sediaceho spolužiaka.

3. Vidíte rozdiel v štúdiu, keď ste vy boli žiakom a dnes? V deväťdesiatych rokoch dvadsiateho storočia sme mali na získavanie informácií najmä knihy, priateľov a učiteľov. Teraz je viac možností ako získať informácie. Žiaci toho majú stále veľa, no človek má poznatky nielen získať. Niekedy mám pocit, že sa naháňame za vzduchom a nemáme čas sa zastaviť a vychutnať si nádych.

4. Existoval na škole nejaký predmet, ktorý bol váš neobľúbený? Nepovedal by som neobľúbeným, no priznám sa, nerozumiem ľudským jazykom. Strojové jazyky mi zmysel dávajú, no ľudské s „n“ pravidlami a „n+1“ výnimkami (n pritom ide snáď do nekonečna...) sú pre mňa záhadou. Obdivujem ľudí, čo im rozumejú.  

5. Čo vás na predmetoch, ktoré učíte, zaujalo natoľko, že ste sa ich rozhodli študovať? Jednoduchá zložitosť či zložitá jednoduchosť? Z mála sa dá pomocou pár základných pravidiel vystavať veľa. Netreba sa len učiť naspamäť, nutnou podmienkou je rozmýšľať.

6. Čo máte na svojej práci najradšej a čo naopak nemáte radi? Najradšej so žiakmi „objavujem koleso“. Pre nich sú dané poznatky nové a zaslúžia si ich (aspoň z časti) tiež objaviť. Nemám rád „naháňačku“ s plánom pre daný predmet.

7. Ako relaxujete vo voľnom čase? Zbožňujem ticho, rád chodím na huby, do prírody.

8. Máte obľúbené motto alebo myšlienku, ktorá vás vystihuje? Všetko, čo vieš, sa dá vysvetliť. Bohužiaľ, nie každému.
Stará legenda hovorí, že keď Boh tvoril svet, prišli za Ním štyria anjeli. Prvý sa spýtal: „Ako to robíš?“ Druhý: „Prečo to robíš?“ Tretí: Môžem Ti nejako pomôcť?“ a ten štvrtý „Koľko by tak mohol stáť?“
Prvý bol vedec, druhý filozof, tretí altruista a ten štvrtý obchodník s nehnuteľnosťami.
Piaty anjel sa díval v úžase a len zo samej radosti tlieskal.

9. Odkázali by ste niečo žiakom, ktorých učíte alebo ešte len budete učiť? Som na hodine pre vás. Využite to. Som tam len vyhradený čas.

10. Ešte jedna bonusová otázka na záver.  Čo by ste si z nasledovných dvojíc vybrali? kniha – film? ústne skúšanie – písomka? zvýšený hlas – znížený hlas? káva – čaj? Kniha, písomka, znížený hlas, káva.

PhDr. Annamarie Mikulová

1. Kedy ste sa rozhodli, že sa stanete učiteľkou? Čím vás zlákala učiteľská profesia? Prvýkrát som stála za katedrou v triede mojej tety na vojenskom gymnáziu v Banskej Bystrici, keď som mala deväť rokov a vtedy som si povedala, že raz budem ako ona. Dnes si plním tento sen a to doslova, keďže učím slovenský jazyk a nemecký jazyk ako ona.

2. Prezradili by ste nám jeden zaujímavý zážitok zo školských lavíc, ktorý vám utkvel v pamäti? Nezabudnuteľný zážitok sa odohral počas strednej školy, keď sme robili bez učiteľa počas prestávky v chemickom laboratóriu „experiment“ a začalo horieť. Ten smrad bolo cítiť ešte počas praktických maturít, tzn. (dva roky po experimente). Boli sme vydesení na smrť a dnes viem, že to nebol dobrý nápad, všeličo sa mohlo stať. 

3. Vidíte rozdiel v štúdiu, keď ste vy boli žiačkou a dnes? Samozrejme, rozdiely sú obrovské. Počas mojich študentských čias sme vnímali učiteľov ako nejaké nadprirodzené bytosti, hoci nás niektorí vôbec nepoznali aj napriek tomu, že nás učili roky. Dnes je práca učiteľa vnímaná  v omnoho širšom zmysle, pričom okrem vzdelávania sa očakáva, že bude žiakovi načúvať a pomáhať aj„ po zvonení“.

4. Existoval na škole nejaký predmet, ktorý bol váš neobľúbený? Na základnej škole mi občas tuhla krv v žilách na matematike a na strednej škole ma vytrápila analytická chémia. Našťastie som mala okolo seba skvelých spolužiakov a vždy sme to „uhrali“ na dvojku. 

5. Čo vás na predmetoch, ktoré učíte, zaujalo natoľko, že ste sa ich rozhodli študovať? Nemčinu som začala vnímať už ako malé dieťa, keď som s úžasom počúvala moju tetu pri sprevádzaní nemeckých turistov vo Vysokých Tatrách a slovenčina bola vždy moja veľká láska vďaka pani učiteľkám na základnej škole. Fascinovalo ma, s akým zanietením ju učili a dodnes pri vyučovaní používam mnohé ich „zlepšováky“. Čo sa týka estetiky a dejín umenia, to bola náhoda. Keď som nastúpila na UKF v Nitre prijatá na štúdium nemeckého jazyka a literatúry a slovenského jazyka, oznámili mi, že nemčina sa pre nedostatok študentov neotvára a treba si narýchlo vybrať nejaký predmet –zatvorila som oči, prebehla prstom po zozname a zastavila sa na estetike. Bola som ňou očarená od prvej prednášky a hoci som mala v pláne po roku prestúpiť na nemčinu, srdce mi to už nedovolilo. Nemčinu som teda vyštudovala na Univerzite Komenského v Bratislave.

6. Čo máte na svojej práci najradšej  a čo naopak nemáte radi? Na práci učiteľky milujem úplne všetko. Je to jeden z mojich koníčkov. Na druhej strane ma zaťažuje byrokracia a obdobia, kedy je neprimeraný nával pracovných povinností. 

7. Ako relaxujete vo voľnom čase? Vo voľnom čase sa venujem umeniu vo všetkých jeho podobách, rada čítam odbornú literatúru, navštevujem divadlá, galérie, koncerty a fascinujú ma životopisy umelcov (tých slovenských rada spoznávam osobne).  Pochádzam z Vysokých Tatier a žila som v Červenom Kláštore, takže hory a túry si užívam bez ohľadu na ročné obdobie. Čo sa týka športu, tak v zime veľa lyžujem, korčuľujem a v lete plávam a ako som už spomínala chodím na turistiku a cestujem. Počas predošlých náročných rokov som začala pravidelne behať, a tak sa udržiavať v psychickej i fyzickej pohode.

8. Máte obľúbené motto alebo myšlienku, ktorá vás vystihuje? Moja mamička mi vždy hovorí: „Všetko zlé je na niečo dobré, hoci to v danej chvíli nevidíme.“ A nedávno mi môj syn povedal tiež múdru vetu: „Čím viac polien ti hádžu pod nohy, tým lepšie vieš skákať.“ Tieto myšlienky sú si veľmi podobné v tom, že nás učia brať prekážky ako dary, ktoré nám prinesú niečo nové, posunú nás ďalej, a tak nás formujú, veď život nám vždy má čo ponúknuť.

9.  Odkázali by ste niečo žiakom, ktorých učíte alebo ešte len budete učiť? Chcela by som im odkázať, aby si uvedomovali svoju hodnotu, vytyčovali ciele, milovali ľudí a užívali prítomnosť.

10. Ešte jedna bonusová otázka na záver.  Čo by ste si z nasledovných dvojíc vybrali? kniha – film? ústne skúšanie – písomka? zvýšený hlas – znížený hlas? káva – čaj?  Môžem takto? Káva pri knihe alebo filme.

Mgr.Martina Winter

1. Kedy ste sa rozhodli, že sa stanete učiteľkou? Čím vás zlákala učiteľská profesia? Relatívne neskôr, až keď ma prestalo baviť moje pôvodné povolanie prekladateľky. Vždy som však podvedome tušila, kde je moje miesto.

2.  Prezradili by ste nám jeden zaujímavý zážitok zo školských lavíc, ktorý vám utkvel v pamäti? Toto nie je ani zážitok ani zaujímavý, tobôž nie nasledovaniahodný, ale spomínam si, ako som sa po svojom vysporiadala s problémom matematika, keď som po pár mesiacoch na strednej pochopila, že toto moja cesta nebude. „Odložila¨ som učebnicu navždy do hlbín šatne v pivničných priestoroch školy, keďže na hodinách som čo-to nutné dokázala pochopiť, ale učebnica bola pre mňa písaná neznámym jazykom.

3. Vidíte rozdiel v štúdiu, keď ste vy boli žiačkou a dnes? Samozrejme, jasom predinternetová generácia: jednak dozvedieť sa o možnostiach, kde a čo študovať, aké ponuky využiť a pod. nebolo vôbec priamočiare ,a taktiež čo sa týka obsahu – vy si dnes vyťukáte, čo potrebujete, my sme boli odkázaní na sprostredkovanie, a to sme buď dostali, alebo aj nie.

4. Existoval na škole nejaký predmet, ktorý bol váš neobľúbený? Matika, informatika, ale asi najstrašnejšia bola chémia, všetko, čo sa zmestí do vzorcov a nedá sa o tom dlho polemizovať, ma dusí. 

5. Čo vás na predmetoch, ktoré učíte, zaujalo natoľko, že ste sa ich rozhodli študovať? Jazyky (logicky, keďže viď odpoveď 4) boli pre mňa jasné od začiatku strednej školy, menili sa len kombinácie. Pôvodne som sa hlásila na nemčinu s nejakým románskym jazykom, ktoré sa však vtedy neotvárali každý rok, angličtina bola nakoniec z núdze cnosť.  

6. Čo máte na svojej práci najradšej  a čo naopak nemáte radi? Keď sa hodina vyvinie spontánne z nejakého žiackeho podnetu inak, ako som si ju pripravila, a je dobrá. Nemám rada hodnotenie piatimi známkami.

7. Ako relaxujete vo voľnom čase? Išla by som sa prejsť, zabehať si, alebo by som si čítala a nezaspala pri tom (druhý kondicionál).

8. Máte obľúbené motto alebo myšlienku, ktorá vás vystihuje? Mit dem Wissen wächst der Zweifel (Goethe). V preklade Čím viac viem, tým väčšie sú moje pochybnosti.

9. Odkázali by ste niečo žiakom, ktorých učíte alebo ešte len budete učiť? Nebuďte filatelisti. Každý je v niečom dobrý a niečo ho už len v škole zaujme – bez ohľadu na to, či to bude ohodnotené dobrou známkou alebo nie. Tu sa máš len zorientovať, naozaj hodnotený budeš inde.

10. Ešte jedna bonusová otázka na záver.  Čo by ste si z nasledovných dvojíc vybrali? kniha – film? ústne skúšanie – písomka? zvýšený hlas – znížený hlas? káva – čaj? Kniha, písomka, stíšenie, káva.

 

Interview pripravila Lenka Haňová, I.C

Foto: Mgr. Marián Kišac