Súťaž JUNIOR INTERNET AMAVET 2022

Galéria prihlásených prác do súťaže v kategórii JuniorDesign

Autor grafických návrhov:
Alexandra Atovičová, III.D

Výtvarná tvorba

Ilustrácie nových členov redakčnej rady školského časopisu

Tamara Kotruchová, II.B

Emma Molnárová, II.B

 

Monika Kobelárová, III.D v súťaži Plagát roka 2020 s témou Tolerancia spája

Diana Jakubíková, IV.D

Alžbeta Marková, V.OG

Monika Kobelárová, III.D

Michaela Valentová, IV.D
Výtvarná súťaž: Komenský a my

Ema Kunochová, I.OG
Čestné uznanie v súťaži Povedz drogám nie, zvoľ si umenie

Diana Jakubíková, II.D 
Názov: Rút vo výtvarnej súťaži Biblia očami detí

Magdaléna Martišková, VII.OG
Názov: Spiace mesto vo výtvarnej súťaži Ružomberská trojruža

 Klaudia Zimmermannová, II.OG
 Cena poroty vo výtvarnej súťaži Dúha

Monika Kobelárová,  II.D
2. miesto v súťaži Týždeň vedy a techniky na Slovensku 

Zoja Bielichová, II.OG                          
2. miesto v súťaži  Týždeň vedy a techniky na Slovensku 

Petra Papšová, II.D
Výtvarná súťaž Týždeň vedy a techniky na Slovensku