Výtvarné súťaže

Michaela Valentová, IV.D
Výtvarná súťaž: Komenský a my

Ema Kunochová, I.OG
Čestné uznanie v súťaži Povedz drogám nie, zvoľ si umenie

Diana Jakubíková, II.D 
Názov: Rút vo výtvarnej súťaži Biblia očami detí

Magdaléna Martišková, VII.OG
Názov: Spiace mesto vo výtvarnej súťaži Ružomberská trojruža

 Klaudia Zimmermannová, II.OG
 Cena poroty vo výtvarnej súťaži Dúha

Monika Kobelárová,  II.D
2. miesto v súťaži Týždeň vedy a techniky na Slovensku 

Zoja Bielichová, II.OG                          
2. miesto v súťaži  Týždeň vedy a techniky na Slovensku 

Petra Papšová, II.D
Výtvarná súťaž Týždeň vedy a techniky na Slovensku