Európska návšteva

Od rána pracovali žiaci Školského parlamentu na tom, aby pripravili priestory novootvorenej výdajne jedál, ktorá slúži aj ako konferenčná miestnosť. Vytvorili estetické a príjemné prostredie pre vzácnu návštevu.  Pozvanie nášho gymnázia totiž prijal pán Robert Sermek, vedúci kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku, spolu s jeho asistentkou Nadiou Novákovou. 

Hostí privítala riaditeľka školy PaedDr. Martina Mazáňová, PhD. Po príjemnej debate sa hostia presunuli do konferenčnej miestnosti, kde ich už nedočkavo čakali žiaci prevažne tretieho a štvrtého ročníka, ale rovnako tak mladí záujemcovia o európske dianie dokonca z radov prvákov. Kapacita miestnosti sa naplnila na maximum, čo tešilo najmä organizátorov. 

Ešte oficiálne otvorenie a mohla začať diskusia. Viedol ju David Kapusta, žiak IV.D triedy gymnázia a člen Školského parlamentu a niesla sa v téme ,,Ako môže Európska únia pomôcť mladým?“ Všetky položené otázky sa nevychyľovali od témy a žiaci sa mnohé dozvedeli. O programoch ako EU Discovera Erasmus+, ktorý sa etabluje aj na našej škole, a o rôznych iných iniciatívach, ktoré umožňujú žiakom napríklad precestovať Európu za peniaze od EÚ.

Po diskusii prebiehal aj Kahoot! kvíz, v ktorom žiaci súťažili o vecné ceny, ktoré poskytla Kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku. Ako počas diskusie, tak i počas kvízu vládla v miestnosti priateľská atmosféra.

Môžeme skonštatovať, že sme 9.12.2022 prežili naozaj príjemný Európsky deň.

Text: David Kapusta, IV.D

Foto: Matúš Hlocký, IV.A