Hodina deťom je celoročná zbierka na podporu projektov pomáhajúcim deťom a mladým ľuďom na celom Slovensku. Každý rok prepája tých, ktorí pomoc potrebujú a tých, ktorí ju môžu a chcú poskytnúť. A robí to už jubilejných 20 rokov.

Zbierka podporuje overené a kvalitné projekty organizácií vo všetkých regiónoch Slovenska, ktoré vychádzajú z potrieb rôznych skupín detí a mladých ľudí. Napríklad, aby deti nemuseli odísť z rodiny, pomáha zlepšiť rodičovské zručnosti, hľadá špeciálne pomôcky a rehabilitácie, ponúka terapiu s koníkmi a psíkmi, ďalej pomoc psychológov, tvorivé dielne, animátori sa venujú deťom vtedy, keď na ne nik iný nemá čas, realizuje zmeny v školskom prostredí … každý príspevok pomáha meniť životy detí a mladých ľudí k lepšiemu v tom, čo potrebujú. Za všetky zrealizované projekty môžeme spomenúť niektoré: Drogy medzi mladými, Rodičovstvo bolí, keď nerozumieme svojmu dieťaťu, Inovatívne formy pomoci a prevencie násilia, Dobre v škole, dobre po škole, Včasná intervencia a pod.Koordinátor dobrovoľníckych aktivít:  Mgr. Miriam Marková http://www.hodinadetom.sk/  

Niesli sme si dobrý pocit 

Rok sa stretol s rokom a my sme sa rozhodli piatkový deň 9.11.2018 venovať dobročinnej zbierke Hodina deťom. Je to zbierka, ktorá pomáha deťom, mladým ľuďom a ich rodinám prekonávať náročné životné situácie a podporuje aktivity, ktoré robia svet detí krajším. Našu dobrovoľnícku činnosť sme začali v priestoroch školy od 8.00 do 9.00 hodiny, bolo treba poskladať pokladničky, prevziať kartičky s identifikačnými menami a okrem tašky so samolepkami s logom zbierky sme si niesli aj dobrý pocit, najskôr v triedach medzi našimi spolužiakmi a neskôr v mestských častiach Topoľčian.  

Vždy s úsmevom 

Stretli sme sa s ľuďmi rôznych typov, či už milých alebo nepríjemných. Snažili sme sa prihovárať a komunikovať so všetkými. Aj keď nás veľa ľudí odmietlo, neodradilo nás to a my sme pokračovali ďalej s úsmevom na tvári. Vieme predsa, že môžeme pomôcť tisícom detí a mladým ľuďom na Slovensku. 

Sára Schlosserová
Sára Balažovičová, III.C