Oslava učiteľstva

Učitelia, druhí rodičia 

Mnohí z nás si kladú otázku: Je deň učiteľov dôležitý? Zaslúžia si to? Odpoveď znie: Samozrejme. Prínos pedagógov vo vzdelávacom procese a pre rozvoj spoločnosti je dôležitý. Učiteľ popri tom, že odovzdáva znalosti, podieľa sa aj na výchove novej generácie ľudí. Učitelia sú naši druhí rodičia . A preto nezabúdajme, poďakujme im za to všetko, čo pre nás robia a snažme sa aby to, čo do nás neustále vkladajú, sme my dávali najavo slušným a dobrým správaním a chválitebnými výsledkami. Darujme im malý darček, ktorý vyčarí aspoň na malý okamih úsmev na ich tvári.


Viktória Kodayová, I.A 
Foto: Mgr. Marián Kišac  

Aj na gymnáziu učitelia oslavovali 

Stretnutie pedagógov našej školy sa uskutočnilo 25.3.2019 tradične v priestoroch neďalekej reštaurácie Nevada. Pred slávnostným obedom prítomných pedagógov, kolegov, privítala príhovorom pani riaditeľka Mgr. Viera Dzurejová. Po jej slovách nasledovali príjemné rozhovory učiteľov, súčasných i bývalých. Spomienky na časy dávno minulé boli podnetné, inšpirujúce a obohacujúce pre obe strany, mladšie i staršie ročníky učiteľov. Ich deň patril im.

Mgr. Miriam Marková