Školská knižnica má nové šaty

     Počas dištančného vzdelávania naša škola opäť prešla rôznymi rekonštrukčnými úpravami. Spomedzi všetkých by som chcel vyzdvihnúť úpravu školskej knižnice.        
     Knižnica získala okrem nových knižničných titulov navyše aj unikátny priestor, vhodný nielen na uskladnenie knižničného fondu, ale aj na výučbu prostredníctvom moderných technológií. Miestnosť školskej knižnice na prvom poschodí vhodne dopĺňajú a veľkoryso spríjemňujú praktické pohovky a taburetky, priestor na sedenie pre žiakov je individuálny s bočným výklopným miestom na písanie. 
     Využívanie informačných zdrojov školskej knižnice žiakom pomáha rozvíjať svoje jazykové, štylistické a vyjadrovacie schopnosti, zároveň ich učí správne vyhľadávať, hodnotiť a využívať rôzne zdroje informácií pri učení.  
     Knižnica disponuje elektronickým knižničným systémom, ktorý obsahuje okrem iného aj tituly kníh povinného čítania pre žiakov všetkých ročníkov a tie bývajú v hľadáčiku záujmu žiakov najčastejšie. 

     Počas veľkej prestávky od 10.20 do 10.40 hod. je naša knižnica otvorená pre žiacku verejnosť. Kto by rád využíval možnosti školskej knižnice a rozhodol sa stať čitateľom, stačí sa zaregistrovať a prihlásiť do elektronického výpožičného systému, ktorý spravujú pani učiteľky Mgr. Zuzana Bujnová   a  Mgr. Marta Milatová.   

     Knižnica ponúka : 
· umeleckú literatúru - beletriu, poéziu, prózu, drámu,
· odbornú a vedeckú literatúru, 
· jazykovedné a literárne slovníky, 
· literatúru povinného čítania.  


...a pripravuje:
· prezentácie, projekty a rôzne čitateľské aktivity,
· besedy a  interviewy, 
· medzinárodný deň školských knižníc,
· výstavu kníh spojenú s predajom.  

Matúš Hlocký, II.A + foto

 

Milá knižnica, želáme Ti veľa čítaniachtivých žiakov, ktorí budú z Tvojej  studnice neustále čerpať inšpiráciu v štúdiu i v živote.


Redakcia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

Foto: Mgr. Zuzana Martišková