Stretnutie s prezidentom

V histórii každej školy sa nájdu okrem obyčajných dní i tie neobyčajné. A jeden taký zažila naša škola v prvý októbrový týždeň. Dňa 8.10.2018 nás totiž navštívil prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska. Taký obyčajný pondelok sa pre žiakov 3. a 4. ročníka aspoň na chvíľu stal neobyčajným. Možno nie pre neho, ale pre nás jednoznačne áno. 

Príchod do školy

Všetci s napätím čakali na moment, kedy vojde pán prezident do budovy školy. Ešte predtým sa poklonil obetiam druhej svetovej vojny pred pamätníkom stojacim v blízkosti nášho gymnázia. Po oficiálnom privítaní pani riaditeľkou Mgr. Vierou Dzurejovou a ostatnými členmi vedenia školy pred hlavným vchodom, za búrlivého potlesku vchádza do priestorov školy, víta sa s pedagógmi i žiakmi, aby sa po krátkom rozhovore v zborovni so zástupcami školy i mesta stretol v priestoroch telocvične s tretiakmi a štvrtákmi .

Beseda so žiakmi

Posledné mesiace svojho funkčného obdobia sa pán Andrej Kiska rozhodol využiť v duchu spoznávania myšlienok a názorov mladých ľudí. Pred otvorenou diskusiou nám dovolil nahliadnuť do svojej minulosti a odhalil cestu chlapca z popradského gymnázia na post hlavy štátu svojím pútavým príbehom. Hlavnou témou jeho prejavu bolo vzbudiť záujem mladistvých o našu krajinu, ktorej by sme mali ponúknuť kvalitných študovaných ľudí. Tomu predchádzala aj výzva prezidenta, aby si budúci vysokoškoláci vybrali náročnejšie štúdium na kvalitných univerzitách u nás, ale aj v zahraničí. Jeho najväčšou prosbou však bolo, aby sa žiaci naspäť s radosťou vracali do svojej krajiny. Počas otvorenej diskusie sme mu položili aj my pár otázok, na ktoré nám ochotne odpovedal.

Spomienky zostanú

Všetci mu ďakujeme za rozhodnutie prísť medzi nás a motiváciu do budúcnosti. Tento deň sa navždy zapíše nielen do histórie našej školy, ale aj do pamäti každého z nás.

Natália Adamkovičová, IV.C
Lenka Justová, IV.D 
Viktória Kubranová, IV.D