Zaprášené stránky časopisov

Pri príležitosti marca, mesiaca knihy, žiaci Žiackej školskej rady v spolupráci s členmi redakčnej rady školského časopisu Gymplák zorganizovali výstavu časopisov, v ktorej prezentovali jednotlivé výtlačky od najstarších po najnovšie vydanie nášho školského časopisu. Žiaci mali aj možnosť do nich nahliadnuť a na chvíľu sa vrátiť do atmosféry daných rokov, v ktorých časopisy vyšli. 

Mgr. Miriam Marková